Snímkové údaje
‍Predplatné

So službou MEXEM ste automaticky prihlásení na odber trhových údajov.

Spoločnosť MEXEM sa zaviazala poskytovať flexibilné a nákladovo efektívne obchodné riešenia. Či už ste príležitostný obchodník alebo skúsený investor, naše služby zahŕňajú prístup k oneskoreným trhovým údajom aj k okamžitým kotáciám v reálnom čase. Nižšie nájdete podrobnosti o tom, ako vám tieto funkcie umožňujú ľahko obchodovať a ponúkajú pohodlie a prispôsobenie podľa vašich individuálnych obchodných potrieb a preferencií.

Oneskorený prístup k údajom o trhu

Všetci zákazníci MEXEM majú vo všeobecnosti prístup k oneskoreným trhovým údajom. Kotácie v reálnom čase pre cenné papiere podporujúce túto funkciu sú vzdialené len jedno kliknutie pomocou tlačidla snímky. Toto pohodlie je k dispozícii na všetkých obchodných platformách a nie je potrebné mesačné predplatné na streamovanie. Snímkové kotácie sa účtujú individuálne, na základe žiadosti.

Ďalšie informácie o citáciách snímok

Snímkové kotácie umožňujú klientom MEXEM zobraziť aktuálnu cenu cenného papiera bez nepretržitého prenosu. Táto funkcia na požiadanie môže byť užitočná najmä pre obchodníkov, ktorí chcú sledovať konkrétne cenné papiere bez toho, aby im vznikali náklady na priebežné predplatné. K dispozícii môžu byť rôzne balíky, ktoré vyhovujú rôznym obchodným potrebám a poskytujú flexibilitu a nákladovo efektívne riešenia pre všetky typy investorov.

Prejdite na začiatok

Bezplatné údaje o akciovom trhu v reálnom čase pre EÚ a USA

Vyberte si zo širokej ponuky balíkov streamovania trhových údajov v reálnom čase to správne predplatné pre svoje potreby. Po aktivácii účtu máte možnosť kedykoľvek si predplatné stiahnuť alebo zrušiť. Nižšie nájdete podrobný zoznam všetkých mesačných poplatkov. Upozorňujeme, že predplatné začínajúce v polovici mesiaca sa účtuje v plnej mesačnej sadzbe.

Profesionálni zákazníci sa môžu stretnúť s odlišnými cenami a k dispozícii sú rôzne predplatné trhových údajov. Ak chcete získať prístup k požadovaným aktuálnym cenám, predplaťte si ich prostredníctvom klientskeho portálu prechodom do časti Nastavenia > Nastavenia účtu.

  • Vyberte si zo širokej ponuky balíkov streamovania trhových údajov v reálnom čase, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám.
  • Po aktivácii účtu môžete kedykoľvek zrušiť alebo zrušiť predplatné.
  • Pre profesionálnych zákazníkov sú k dispozícii rôzne ceny a predplatné trhových údajov
Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
Citovať balík
Balík Euronext
Euronext Premium zahŕňa úrovne 1 a 2 hotovostných trhov Euronext. Deriváty Euronext Level 1. Dlhopisy Euronext. Zahŕňa úroveň 2 OSLO.
3,00 EUR /mesiac
Európa Akcie a deriváty Zobrazenie hodnoty balíka
Balík obsahuje údaje z Borsa Italiana, Eurex Retail Europe, Euronext Basic, Cboe Global Markets Europe, Nordic Equity and Derivatives, Tradegate, Turquoise Equity and Derivatives. Zľava pre účty, ktoré mesačne generujú aspoň 35 USD na províziách, na každého predplateného používateľa.
12,50 EUR /mesiac Mesačný poplatok 12,50 EUR sa zruší vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 35,00 USD.
Index
Index volatility Deutsche Boerse
Obsahuje kotácie indexov volatility v reálnom čase, ako sú VDAX(NEW), V2TX atď.
4,50 EUR /mesiac
Akcie a indexové deriváty Euronext
Úrovne 1 a 2 akciových a indexových derivátov Euronext.
39,00 EUR /mesiac
Nemecké ETF a indexy
Poskytuje trhové údaje pre výberové indexy, ako je DAX a iné referenčné indexy pre medzinárodné akciové trhy, ako aj komodity, dlhopisy a volatilitu. Tento produkt neobsahuje údaje o indexoch pre indexy DJ STOXX. Zahrnuté sú aj trhové údaje ETF 1. úrovne pod ochrannou známkou iNAV.
1,25 EUR /mesiac
Indexy IBEX a LATIBEX
Zahŕňa indexy IBEX a LATIBEX z Bolsa de Madrid.
11,00 EUR /mesiac
Indexy SIX Swiss Exchange
Indexy SOFFEX na švajčiarskej burze (vrátane SLI, SMI, SARON atď.)
4,00 CHF /mesiac
Údaje indexu STOXX v reálnom čase
Ceny indexov v reálnom čase a na konci dňa od Deutsche Borse STOXX.
3,00 EUR /mesiac
Hotovostný trh a indexy Viedenskej burzy cenných papierov
Najlepšie údaje o indexoch a akciách na Viedenskej burze cenných papierov.
5,00 EUR /mesiac
Hotovostný trh a indexy Viedenskej burzy cenných papierov
Najlepšie údaje o indexoch a akciách na Viedenskej burze cenných papierov.
5,00 EUR /mesiac
Hotovostný trh a indexy Viedenskej burzy cenných papierov
Údaje o hornej časti účtovnej knihy pre indexy Viedenskej burzy cenných papierov a údaje o hĺbke účtovnej knihy pre akcie.
9,00 EUR /mesiac
Úroveň I (NBBO)
Baltic Equity
Údaje o akciách pobaltských búrz na vrchole účtovnej knihy.
1,25 EUR /mesiac
BME (MEFF)
MEFF Renta Variable so sídlom v Madride (Španielsko) poskytuje údaje o futures a opciách na IBEX-35 a na akcie.
3,75 EUR /mesiac
Bolsa de Madrid
Poskytuje posledné ceny a objemy cenných papierov kótovaných na burze Bolsa de Madrid.
7,00 EUR /mesiac
Talianska burza (BVME stock/SEDEX/IDEM deriv)
Poskytuje v reálnom čase posledné nákupné a predajné ceny kótovaných cenných papierov na burze Borsa Italiana.
4,00 EUR /mesiac
Jadro Eurex
Poskytuje trhové údaje 1. úrovne (bid/ask/last) pre akciové a indexové futures a opčné produkty, pričom sa zaoberá najmä derivátmi na európskej báze. Predtým známa ako Eurex Real-Time Information.
8,75 EUR /mesiac
Eurex Retail Europe
Najlepšie nákupné a predajné ceny (BBO) a posledné ceny vybraných derivátov obchodovaných na burze Eurex v reálnom čase. Deriváty zahŕňajú futures na Mini-DAX, deriváty STOXX Europe 600, deriváty sektorových indexov STOXX, akciové opcie, deriváty volatility a menové deriváty.
2,00 EUR /mesiac
Moskovská burza
Moskovské výmenné služby pre neprofesionálov
11,00 USD /mesiac
Severské deriváty
Poskytuje posledné nákupné/predajné ceny derivátov dostupných na burze NASDAQ OMX.
4,00 EUR /mesiac
Spotový trh Nemecko (Frankfurt/Xetra)
GERMAN STOCK BUNDLE L1 - Poskytuje trhové údaje v reálnom čase pre nemecké akcie, zahraničné akcie, fondy, certifikáty a warranty a dlhopisy. Najlepšia nákupná a predajná cena spolu s objemom podkladových pokynov a poslednou obchodovanou cenou.
16,25 EUR /mesiac
Stuttgart Boerse vrátane Euwax (SWB)
Poskytuje nákupné a predajné ceny pre všetky nástroje obchodované na burze. Od 1. novembra 2021 sa cena zvyšuje na 6,00 EUR.
6,00 EUR /mesiac
Tyrkysové deriváty (Nordic)
EDX Nórsko
5,00 NOK /mesiac
Turquoise ECN a Gettex
Najvyššie trhové údaje pre Turquoise Europe ECN a Gettex.
7,00 GBP /mesiac
Akcie UK LSE (IOB)
Medzinárodná kniha objednávok Londýnskej burzy cenných papierov, údaje z hornej časti knihy.
4,25 GBP /mesiac
Akcie UK LSE
Poskytuje trhové údaje a rozšírené najlepšie ceny cenných papierov na burze LSE.
GBP 5,00 /mesiac
Varšavská burza cenných papierov
Úroveň 1 Varšavskej burzy cenných papierov zahŕňa hotovosť, deriváty a indexy.
11,00 PLN /mesiac
Úroveň II (hlboká kniha)
Baltic Equity
Údaje o najvyššej hodnote a hĺbke účtovných akcií na pobaltských burzách.
2,50 EUR /mesiac
BME (MEFF)
MEFF ponúka hĺbku účtovných údajov pre futures a opcie na IBEX-35 a akcie.
6,00 EUR /mesiac
Bolsa de Madrid
Poskytuje 5 najlepších posledných nákupných a predajných cien (hĺbka knihy) pre cenné papiere kótované na Bolsa de Madrid. Zahŕňa kumulatívny objem a počet objednávok.
18,00 EUR /mesiac
Talianska burza (BVME stock/SEDEX/IDEM deriv)
Poskytuje trhové údaje pre 5 najlepších nákupných a 5 predajných cien a ich súhrnné množstvá, ako aj 5 najlepších nákupných a 5 predajných cien pre jednotlivé ceny a množstvá. Zahŕňa povolenie pre údaje BVME.
17,00 EUR /mesiac
Burza cenných papierov v Budapešti
Kotácie akcií na burze cenných papierov v Budapešti. Poskytuje 5 najlepších ponúk pre každú akciu, ak sú k dispozícii.
2,50 EUR /mesiac
Jadro Eurex
Poskytuje trhové údaje úrovne 1 (top of book), ako aj 5 najlepších nákupných a predajných cien (depth of book) pre akciové a indexové deriváty, ktoré sa zaoberajú najmä derivátmi so sídlom v Európe. Predtým známy ako Eurex Real-Time Information.
13,00 EUR /mesiac
Komoditné deriváty Euronext
Komoditné deriváty Euronext úrovne 1 a 2. Zvýšenie ceny na 19,5 EUR od 1. januára 2022.
19,50 EUR /mesiac
Európske (BATS/Chi-X) akcie
Hĺbka kótovania akcií z BATS/Chi-X
Odpustenie poplatku
ICE Endex
ICE Endex Futures (EUA). Zvýšenie ceny na 134 USD od 1. januára 2022
USD 134,00 /mesiac
ICE Futures E.U. - Komodity (IPE)
ICE Futures Europe - Commodities (predtým pod názvom International Petroleum Exchange). Zahŕňa opcie.
133,75 USD /mesiac
ICE Futures E.U. - Financie (LIFFE)
ICE Futures Europe - Financie. Zahŕňa všetky deriváty LIFFE UK úrovne 1 a 2.
120,75 USD /mesiac
Londýnska burza kovov
Najlepšia ponuka, najlepšia ponuka (BBO) a posledný kontrakt obchodovaný na Londýnskej burze kovov (LME).
54,00 USD /mesiac
Severské deriváty
Poskytuje údaje o hĺbke knihy pre futures a opcie na švédske akcie obchodované na burze.
6,00 EUR /mesiac
Štruktúrovaný pokročilý prístup SIX
SCOACH - Hĺbka trhových údajov pre švajčiarske štruktúrované produkty.
8,75 CHF /mesiac
SIX Swiss Exchange
Poskytuje v reálnom čase najvyššie a najnižšie ceny zaknihovaných cenných papierov kótovaných na švajčiarskej burze SWX.
13,50 CHF /mesiac
Spotový trh Nemecko (Frankfurt/Xetra)
GERMAN STOCK BUNDLE L2 - Poskytuje trhové údaje v reálnom čase pre nemecké akcie, zahraničné akcie, fondy, certifikáty a warranty a dlhopisy. Obsahuje všetky informácie z úrovne 1 (top of book) a navyše zobrazuje 5 najlepších ponúk a dopytových cien s príslušnými objemami (depth of book).
21,75 EUR /mesiac
Turquoise ECN a Gettex
Údaje o hĺbke trhu pre Turquoise Europe ECN a Gettex.
13,00 GBP /mesiac
Akcie UK LSE (IOB)
Medzinárodná kniha objednávok Londýnskej burzy cenných papierov, údaje o hĺbke knihy
6,00 GBP /mesiac
Akcie UK LSE
Poskytuje najvyššie a najhlbšie knižné kotácie na Londýnskej burze cenných papierov.
7,00 GBP /mesiac
Varšavská burza cenných papierov
Úroveň 2 Varšavskej burzy cenných papierov zahŕňa hotovosť, deriváty a indexy.
PLN 95.00
Iné
Európske podielové fondyEurópske podielové fondyZrušenie poplatkov
Európske podielové fondy
Odpustenie poplatku

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
Cboe One Add-On Bundle
Prúdové kotácie v reálnom čase zo štyroch amerických akciových búrz Cboe. Aby si používateľ mohol predplatiť balík Cboe One Add-On Bundle (NP,L1), musí už mať predplatený balík US Securities Snapshot a Futures Value Bundle (NP). Poplatok je zrušený, ak sú vygenerované provízie vyššie ako 5,00 USD. Vyžaduje sa verzia TWS 978 a vyššia.
1,00 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 5,00 USD.
Balík doplnkových streamovacích služieb pre akcie a opcie v USA
Zahŕňa streamované kotácie v reálnom čase pre NYSE (CTA/Sieť A), AMEX (CTA/Sieť B), NASDAQ (UTP/Sieť C) a OPRA (americké opcie). Na predplatenie balíka US Equity and Options Add-On Streaming Bundle (NP) musí mať používateľ už predplatený balík US Securities Snapshot a Futures Value Bundle (NP).
USD 4,50 /mesiac
Balík US Futures Value PLUS
Zahŕňa podrobné informácie o burzách CBOT, CME, COMEX a NYMEX. Aby si používateľ mohol predplatiť US Futures Value Bundle PLUS (NP,L2), musí už mať predplatené US Securities Snapshot a Futures Value Bundle (NP).
USD 5,00 /mesiac
Snímka cenných papierov v USA a balík s hodnotou futures
Táto služba bude poskytovať okamžité kotácie NBBO pre všetky kótované emisie akcií v USA, ako aj top of book údaje pre CME Group Futures. Zahŕňa tiež Dow Jones Industrial Average, index S&P 500 a kotácie na mimoburzových trhoch. Upozorňujeme, že za snímkové kotácie NBBO amerických akcií sa bude platiť dodatočná cena 0,01 USD nad uvedenú cenu predplatného a oslobodenie od poplatkov.
10,00 USD /mesiac Mesačný poplatok 10,00 USD sa zruší vždy, keď mesačné provízie vygenerované na účte dosiahnu 30,00 USD.
Indexy
Indexy Cboe MSCI
Indexy Cboe MSCI ponúkané prostredníctvom CSMI.
USD 4,50 /mesiac
Streaming trhových indexov CBOE
Streaming trhových indexov CBOE. Predtým známe ako CBOE Market Data Express Indices.
USD 3,50 /mesiac
Indexy CME S&P
Indexy CME S&P.
USD 5,00 /mesiac
Globálne indexy DJ
Poskytuje údaje pre globálne indexy Dow Jones okrem indexov Wilshire a DJ-STOXX.
USD 2,50 /mesiac
NYSE Global Index Feed
NYSE Euronext Global Index Feed (GIF) je hlavným zdrojom údajov o indexoch a burzových produktoch v USA v reálnom čase od NYSE Euronext.
USD 2,00 /mesiac
Indexy RussellTick v reálnom čase
Údaje o indexoch v reálnom čase pre Russell Family of Indexes vrátane amerických aj globálnych akcií. Ocenenie indexov v reálnom čase a na konci dňa pre viac ako 1000 indexov.
USD 2,00 /mesiac
Úroveň I (NBBO)
Kanadská burzová skupina (TSX/TSXV)
Poskytuje v reálnom čase top of book údaje pre cenné papiere kótované na kanadských burzách. K dispozícii len pre nerezidentov Kanady.
20,00 USD /mesiac
Kanadská burza cenných papierov (CSE)
Údaje Kanadskej burzy cenných papierov (CSE) L1. Od poplatku upustené do septembra 2021.
Odpustenie poplatku
Cboe One
Prúdové kotácie v reálnom čase zo štyroch amerických akciových búrz Cboe.
USD 1,00 /mesiac
CBOT v reálnom čase
CBOT Futures Level 1 pre zobrazenie na obchodnej platforme. To zahŕňa aj ECBOT. Príklady - YM, ZB a ZC.
1,25 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,25 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
CFE Enhanced
CFE enhanced (CSM) Top of book data.
USD 4,50 /mesiac
CME v reálnom čase
CME Futures Level 1 pre zobrazenie na obchodnej platforme. Príklady - ES, NQ a HE.
1,25 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,25 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
COMEX v reálnom čase
COMEX Futures Level 1 pre zobrazenie na obchodnej platforme. Príklady - GC, SI a HG.
1,25 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,25 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
Mexické deriváty
Mexický derivát top of book data.Zvýšenie ceny na 6,00 od 1. januára 2022.
USD 6,00 /mesiac
Mexická burza cenných papierov
Poskytuje najvyššie ceny cenných papierov kótovaných na mexickej burze cenných papierov.Zvýšenie ceny na 19,00 USD od 1. januára 2022.
19,00 USD / mesiac
Montrealské deriváty
Poskytuje údaje o trhu s kanadskými derivátmi - akciové opcie a úrokové futures, ako aj indexové opcie a futures na montrealskej burze. Len pre používateľov mimo Kanady.
USD 7,00 /mesiac
NASDAQ (sieť C/UTP)
Poskytuje v reálnom čase údaje o ponukách a dopytoch (top of book) pre cenné papiere kótované na burze NASDAQ. Príklady - MSFT, CSCO a TSLA.
USD 1,50 /mesiac
Výmena NEO
Zahŕňa akcie kótované na TSX a TSXV, s ktorými sa obchoduje na burzách Aequitas.
Odpustenie poplatku
NYMEX v reálnom čase
NYMEX Futures Level 1 pre zobrazenie na obchodnej platforme. Príklady - CL, RB a NG.
1,25 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,25 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
NYSE (sieť A/CTA)
Trhové údaje v reálnom čase pre akcie kótované na NYSE. Poskytuje najvyššie ponuky/akcie/posledné kotácie. Príklady - CYS, TEL a LLY.
USD 1,50 /mesiac
NYSE American, BATS, ARCA, IEX a regionálne burzy (sieť B)
Poskytuje kotácie v reálnom čase pre akcie kótované mimo NYSE a NASDAQ. Medzi burzové kótovania patria (okrem iného) kótovania na burzách NYSE American (predtým známa ako AMEX), ARCA, BATS a IEX. Príklady zahŕňajú IBKR, SPY a VXX.
USD 1,50 /mesiac
OPRA (americké burzy s opciami)
Poskytuje údaje o opciách z burz AMEX, ARCA, BATS, BOX, BSE, CBOE2, CBOE, ISE NASDAQ A PHLX.
1,50 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,50 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
Mimoburzové trhy
Poskytuje elektronické kotácie medzi obchodníkmi a obchodovanie na mimoburzovom trhu s cennými papiermi. (Predtým uvedené ako predplatné PINK.) Vyžaduje OTC Global Equities (L2) pre kotáciu SMART. Príklady - AMXEF, AXRX, RBNDF.
USD 6,00 /mesiac
Úroveň II (hlboká kniha)
Hĺbka Cboe BZX
Hĺbka kotácií v reálnom čase pre akcie obchodované na platforme BATS BZX premenovaná na Cboe BZX. Vyžaduje NYSE (sieť A/CTA), AMEX (sieť B, CTA) a NASDAQ (sieť C/UTP) alebo US Equity and Options Add-On Streaming Bundle.
USD 8,00 /mesiac
CBOT v reálnom čase
Úrovne 1 a 2 futures CBOT pre zobrazenie na obchodnej platforme. To zahŕňa aj ECBOT. Príklady - YM, ZB a ZC.
11,00 USD /mesiac Mesačný poplatok 11,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
CFE rozšírená o hĺbku knihy
CFE rozšírená hĺbka knihy CSM. Zahŕňa hĺbku budúcich spreadov a hĺbku kalendárnych spreadov.
USD 7,00 /mesiac
CME v reálnom čase
CME Futures Level 1 a 2 pre zobrazenie na obchodnej platforme. Príklady - ES, NQ a HE.
11,00 USD /mesiac Mesačný poplatok 11,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
COMEX v reálnom čase
Informácie o najlepšej ponuke a predaji, poslednom predaji, ako aj o hĺbke knihy z mimoburzových trhov (PINK) a globálneho alternatívneho obchodného systému OTC.
18,00 USD / mesiac
ICE Futures U.S. (NYBOT)
ICE Futures US (predtým pod názvom New York Board of Trade). Zahŕňa aj opcie.Zahŕňa aj futures na drahé kovy a futures opcie NYSE Liffe - príklady - YG, YI a ZG.
120,75 USD /mesiac
ICE Futures US - Futures na digitálne aktíva
Mesačné termínové kontrakty Bakkt na Bitcoin ponúkané spoločnosťou ICE.
Odpustenie poplatku
ICE Futures US Canadian Grains
Futures na repku olejnú od ICE
38,00 USD /mesiac
ICE Futures na zlato a striebro v USA
Zahŕňa len zlato (ZG), mini zlato (YG), striebro (ZI) a mini striebro (YI). Poplatok zrušený do odvolania.
Odpustenie poplatku
Možnosti ISE
Údaje o hĺbke knihy opcií na Medzinárodnej burze cenných papierov. Len L2. Potrebujete OPRA (americká burza opcií) pre L1.
USD 10,00 /mesiac
Montrealské deriváty
Poskytuje údaje o hĺbke knihy kanadských derivátov - akciových opcií a úrokových futures, ako aj indexových opcií a futures na Montrealskej burze. Len pre používateľov mimo Kanady.
USD 10,00 /mesiac
NASDAQ BX TotalView
Údaje o akciách a zárukách na burze NASDAQ BX, predtým známej ako Bostonská burza cenných papierov. Zahŕňa najvyššie a najhlbšie údaje. Toto predplatné vyžaduje NYSE (sieť A/CTA), AMEX (sieť B/CTA) a NASDAQ (sieť C/UTP).
USD 3,50 /mesiac
Trh s opciami NASDAQ
Poskytuje súhrnnú knihu objednávok a posledný predaj z trhu s opciami NASDAQ v ľahko zobraziteľnom formáte. Len L2. Potrebujete OPRA (US Options Exchange) pre L1.
11,50 USD /mesiac
NASDAQ TotalView-OpenView
Poskytuje úplnú hĺbku knihy objednávok pre cenné papiere obchodované na burze NASDAQ. Toto predplatné vyžaduje NYSE (sieť A/CTA), AMEX (sieť B/CTA) a NASDAQ (sieť C/UTP), aby ste získali aktuálne údaje o ponuke, predaji a poslednej ponuke. Príklady - MSFT, CSCO a TSLA.
16,50 USD /mesiac
NASDAQ TotalView-OpenView EDS
Poskytuje hĺbku pre cenné papiere obchodované na burze NASDAQ na rozšírené používanie displeja.
USD 1,00 /mesiac
NYMEX v reálnom čase
Úrovne 1 a 2 futures na burze NYMEX pre zobrazenie na obchodnej platforme. Príklady - CL, RB a NG.
11,00 USD /mesiac Mesačný poplatok 11,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 20,00 USD.
Možnosti NYSE AMEX
Údaje o hĺbke trhu pre opcie kótované na burze AMEX. Len L2. Potrebujete OPRA (US Options Exchange) pre L1.
11,50 USD /mesiac
Možnosti NYSE Arca
Poskytuje údaje o hĺbke knihy pre opcie Arca. Len L2. Potrebujete OPRA (US Options Exchange) pre L1.
11,50 USD /mesiac
NYSE ArcaBook
Poskytuje iba údaje o hĺbke zaknihovania cenných papierov obchodovaných na ARCA. Toto predplatné vyžaduje NYSE (sieť A/CTA), AMEX (sieť B/CTA) a NASDAQ (sieť C/UTP).
11,00 USD /mesiac
NYSE OpenBook
Poskytuje údaje v reálnom čase pre knihu limitovaných objednávok burzy pre všetky cenné papiere obchodované na NYSE. Umožňuje zobrazenie súhrnného objemu limitných objednávok pri každej ponukovej a predajnej cene pre hĺbku trhových údajov. Vyžaduje NYSE (sieť A/CTA), AMEX (sieť B, CTA) a NASDAQ (sieť C/UTP).
25,00 USD / mesiac
Globálne akcie OTC
Informácie o najlepšej ponuke a predaji, poslednom predaji, ako aj o hĺbke knihy z globálneho alternatívneho obchodného systému OTC.
USD 1,50 /mesiac
Mimoburzové trhy
Poskytuje elektronické kotácie medzi obchodníkmi a obchodovanie na mimoburzovom trhu s cennými papiermi. Zahŕňa kotácie na úrovni 1 aj 2. (Predtým uvedené ako predplatné PINK.) Vyžaduje OTC Global Equities (L2) pre kotáciu SMART.
17,00 USD /mesiac
Malá burza
Cenné papiere na malej burze
Odpustenie poplatku
Trh v Toronte podľa ceny
Market by Price depth je služba pre koncových používateľov, ktorá zobrazuje knihu objednávok torontskej burzy s viazaným obchodovateľným objemom na každej úrovni ponuky a dopytu. Je to cenný nástroj pre aktívnych obchodníkov a investorov, ktorí potrebujú vidieť ceny väčších obchodov a veľkosť za spreadmi. Iba v pásme L2. Vyžaduje kanadskú skupinu burzy (TSX/TSXV) pre L1
14,00 USD / mesiac
Trh TSX Venture podľa ceny
TSX Venture Level 2 (CL2) je služba v reálnom čase pre kótované juniorské akcie, ktorá poskytuje obchody, kotácie, firemné akcie a informácie o indexoch z burzy TSX Venture Exchange. Iba L2. Vyžaduje kanadskú burzovú skupinu (TSX/TSXV) pre L1
USD 16,00 /mesiac
Kotácie dlhopisov USA a EÚ
Zahŕňa podnikové dlhopisy a americké dlhopisy.
Odpustenie poplatku
Pevný výnos
Ratingy dlhopisov
Podniky a obce.
USD 3,00 /mesiac
Iné
Nerovnováha objednávok na NYSE ARCA
Predplatné NYSE ARCA Order Imbalance pre aukčné údaje na burze ARCA. Vyžaduje predplatné AMEX (sieť B/CTA) alebo US Equity and Options Add-On Streaming Bundle.
USD 1,00 /mesiac
Nerovnováha objednávok na NYSE MKT
Nerovnováha objednávok na NYSE MKT Neprofesionálne.
USD 1,00 /mesiac
Nerovnováha objednávok na NYSE
Nerovnováha poradia NYSE Neprofesionálne.

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
BOVESPA
Akcie obchodované na brazílskej burze B3.
USD 3,00 /mesiac

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
Tel Avivská burza cenných papierov
Akcie a indexy na burze cenných papierov v Tel Avive.
Akcie a indexy na burze cenných papierov v Tel Avive. 2,50 USD /mesiac

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
Burza cenných papierov v Johannesburgu
Cenové ponuky akcií obchodovaných na burze cenných papierov v Johannesburgu.
13,50 USD /mesiac

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
Indexy
Indexy Hang Seng
Poskytuje údaje v reálnom čase pre skupinu indexov Hang Seng.
HKD 19,50 /mesiac
Úroveň I (NBBO)
Chi-X Austrália
Údaje z hornej časti knihy pre austrálske ECN Chi-X.
11,00 USD /mesiac
Hongkongské deriváty
Poskytuje najvyššie nákupné/predajné a posledné ceny hongkonských derivátov. Zahŕňa futures a opcie.
HKD 27,00 /mesiac
Hongkonská burza cenných papierov (akcie, warranty, dlhopisy)
Hongkonská burza cenných papierov Úroveň 1
HKD 130,00 /mesiac
Akcie Japonska (Chi-X)
Top of book údaje pre nástroje obchodované v Chi-X PTS (Proprietary Trading System).
100,00 JPY /mesiac
Japonsko (OSE) Deriváty
Poskytuje posledné nákupné a predajné ceny derivátových produktov kótovaných na burze cenných papierov v Osake.
200,00 JPY /mesiac
Akcie Japonska (TSE)
Poskytuje posledné nákupné a predajné ceny cenných papierov kótovaných na Tokijskej burze cenných papierov.
300,00 JPY /mesiac
Šanghajská burza cenných papierov
Posledný v reálnom čase. 3-sekundový snímok ponuky/predaja. Pre obyvateľov mimo Číny.
12,00 USD / mesiac
Alternatívne zobrazenie na šanghajskej burze cenných papierov
Alternatívne riešenie zobrazenia posledných, 3-sekundových údajov o ponuke/ponuke v reálnom čase na šanghajskej burze cenných papierov. Nevyžaduje predplatné štandardného predplatného Šanghajskej burzy cenných papierov.
20,00 USD /mesiac
Burza cenných papierov v Šen-čene (mimo pevninskej Číny)
Nástroje kótované na burze cenných papierov v Šen-čene vrátane akcií, dlhopisov, fondov a indexov. Burza aktualizuje údaje každé tri sekundy. Pre záujemcov mimo pevninskej Číny
11,00 USD /mesiac
Alternatívne zobrazenie na burze cenných papierov v Shenzhene
Alternatívne zobrazenie nástrojov kótovaných na burze cenných papierov v Šen-čene vrátane akcií, dlhopisov, fondov a indexov. Burza aktualizuje údaje každé tri sekundy. Štandardné predplatné burzy cenných papierov v Šen-čene sa nevyžaduje.
30,00 USD /mesiac
Singapur (SGX) Deriváty
Poskytuje posledné ceny v reálnom čase pre derivátové produkty, ako je N225 na burze SGX.
2,00 SGD /mesiac
Akcie Singapuru (SGX)
Údaje v reálnom čase, top of book pre akcie na Singapurskej burze.
13,00 SGD /mesiac
Úroveň II (hlboká kniha)
ASX Spolu
Poskytuje hĺbku kótovaných cenných papierov a opcií kótovaných na austrálskej burze cenných papierov. Hlavným indexom je S&P/ASX 200, index zložený z 200 najväčších akcií na burze ASX. Príklady - AXZ.AX, SPN.AX, ASL.AX
25,00 AUD /mesiac
Komodity a termínované obchody ASX24
Poskytuje v reálnom čase hĺbku účtovnej ponuky a posledné ceny pre komodity a futures kótované na SNFE, ako napríklad SPI 200.
21,50 AUD /mesiac
Hongkongské deriváty
Poskytuje úplné ceny hĺbky knihy objednávok pre hongkonské deriváty. Zahŕňa futures a opcie.
HKD 100,00 /mesiac
Hongkonská burza cenných papierov (akcie, warranty a dlhopisy)
Poskytuje hĺbku kótovania nákupných a predajných cien a posledných cien cenných papierov kótovaných na Hongkonskej burze cenných papierov.
225,00 HKD /mesiac
Japonsko (OSE) Deriváty
Poskytuje najvyššie a najhlbšie účtovné ceny derivátov kótovaných na burze cenných papierov v Osake.
400,00 JPY /mesiac
Akcie Japonska (TSE)
Poskytuje hĺbku knihy cenných papierov kótovaných na tokijskej burze cenných papierov.
380,00 JPY /mesiac
Japannext
Poskytuje hĺbku účtovných údajov o akciách obchodovaných na Japannext.
100,00 JPY /mesiac
Kórejská burza cenných papierov
Najlepšia ponuka a predaj (BBO) v reálnom čase, posledná ponuka a hĺbka kótovania pre deriváty na kórejskej burze cenných papierov.
USD 2,00 /mesiac
Šanghajská burza cenných papierov
Posledný v reálnom čase, hĺbka trhu a 3-sekundový snímok ponuky/pohľadávky. Pre obyvateľov mimo Číny.
USD 35,00 /mesiac
Iné
Šanghajská burza cenných papierov 5 sekúnd
5-sekundový snímok Bid/Ask a Last. Zrušené pre účty generujúce provízie vyššie ako 5 USD.
1,00 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 5,00 USD.
Šanghajská burza cenných papierov 5 sekúnd prostredníctvom alternatívneho zobrazenia HKEx
Najvyššie kótovanie akcií obchodovaných na šanghajskej burze cenných papierov. Kotácie sa aktualizujú každých 5 sekúnd. Pre alternatívne riešenia zobrazovania.
USD 5,00 /mesiac
Burza cenných papierov v Shenzhene 3 sekundy
3 sekundové snímky Bid/Ask a posledné údaje o cenných papieroch na burze cenných papierov v Šen-čene. Zrušené pre účty generujúce provízie vyššie ako 5 USD.
1,00 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 5,00 USD.
Burza cenných papierov v Šen-čene 3 sekundy prostredníctvom alternatívneho zobrazenia HKEx
Najvyššie kótovanie akcií obchodovaných na burze cenných papierov v Šen-čene. Kotácie sa aktualizujú každé 3 sekundy. Pre alternatívne riešenia zobrazovania.
USD 5,00 /mesiac

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Mena
Poplatok za províziu
Minimálne
CUSIP
Dátová služba pre dlhopisy na zobrazenie informácií o ID cenných papierov vo výpisoch o činnosti, správach o potvrdení obchodu a dotazoch Flex na činnosť a obchodné potvrdenia.
1,00 USD /mesiac Mesačný poplatok vo výške 1,00 USD bude zrušený vždy, keď mesačné provízie na účte dosiahnu 5,00 USD.
Euronext Total Bundle
Úrovne 1 a 2 hotovostných trhov Euronext. Euronext Derivatives Level 2. Zvýšenie ceny na 41 EUR od 1. januára 2022.
41,00 EUR /mesiac
Menové deriváty Euronext
Úrokové deriváty a menové deriváty Euronext Úrovne 1 a 2
3,00 EUR /mesiac
IDEAL FX
Ide o kurzy IB, ktoré sú výrazne vyššie ako kurzy dostupné v banke; retailové kurzy IDEAL sú o niečo vyššie ako inštitucionálne medzibankové kurzy. IDEAL by sa mal využívať na konverziu finančných prostriedkov, nie na obchodovanie s menami.
Odpustenie poplatku
IDEAL FX
Ponúka obchodníkom priamy prístup k medzibankovým cenám a obchodovanie s príkazmi už od 25 000 USD (alebo ich ekvivalentu) až do 10 miliónov USD a viac. ECN spoločnosti IBFX poskytuje funkcie najlepšieho vykonávania a transparentnú cenovú štruktúru.
Odpustenie poplatku
Hotovostný trh Burzy cenných papierov Praha
Praha Cash Level 1 Non-Professional.
5,00 EUR /mesiac
Hotovostný trh Burzy cenných papierov Praha
Praha Cash Level 2 Non-Professional.
12,00 EUR /mesiac
Fyzické kovy a komodity
-
Odpustenie poplatku
Výskumná platforma, sprostredkovanie, neprofesionálne
-
Odpustenie poplatku
Dlhopisy USA a EÚ
Zahŕňa podnikové dlhopisy a americké dlhopisy.
Odpustenie poplatku

Všetky informácie sa poskytujú prostredníctvom spoločnosti Global Financial Information Services (GmbH). Spoločnosť Global Financial Information Services (GmbH) funguje ako subjekt, ktorý vyberá dane z príjmov z predaja trhových údajov a prieskumu v mene makléra. Je nevyhnutné si uvedomiť, že všetci predplatitelia musia uhradiť všetky príslušné dane, zahŕňajúce okrem iného DPH, poplatky alebo ocenenia od medzinárodných alebo domácich, štátnych, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo jednotiek súvisiacich s poskytovaním údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.gfis.info.

Služby, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od poplatku, budú od poplatku oslobodené po dosiahnutí limitu provízie pre každú konkrétnu službu. Výpočty pre tieto oslobodenia sa nevykonávajú kumulatívne a sú zamerané najprv na službu s najvyššími nákladmi.

Prejdite na začiatok

FAQS

Máte otázky?
Pozrite si naše často kladené otázky nižšie

Ste pripravení začať?

Začnite obchodovať s kompletným balíkom, od najmodernejšej platformy až po bezplatný nástroj a výhodné transakčné poplatky.