Pripravené na otvorenie účtu!

Plne lokalizované správy

Súhrnné a ľahko čitateľné správy o akciovom výskume generované umelou inteligenciou v akomkoľvek jazyku. Tieto správy obsahujú súvahu, výkaz ziskov a strát, peňažné toky a základné silné a slabé stránky spoločnosti.

Zostaňte informovaní o firemných podujatiach

Podnikové podujatia sú dôležité, pretože poskytujú investorom dôležité informácie o pokroku, finančnom zdraví a celkovej výkonnosti spoločnosti.

Podnikové udalosti, ako napríklad zverejnenie výsledkov hospodárenia, výplata dividend alebo fúzie a akvizície, môžu mať významný vplyv na cenu akcií, o ktorých musia investori vedieť.

Správa o technickej analýze

Správa o technickej analýze v obchodovaní je dokument, ktorý poskytuje podrobný pohľad na výkonnosť cenného papiera za určité časové obdobie.

Správa môže obsahovať prvky, ako je graf histórie cien cenného papiera spolu s trendovými čiarami, úrovňami podpory a odporu a ďalšími technickými ukazovateľmi.

Často kladené otázky

Preskúmajte naše často kladené otázky a získajte rýchle riešenia a poznatky

Začnite skúmať hneď teraz

Začnite obchodovať s kompletným balíkom, od najmodernejšej platformy až po bezplatný nástroj a výhodné transakčné poplatky.